Tornar

Núcleo Histórico Tradicional de Sanet y Negrals

Codi
03.30.117-007
Denominació
Núcleo Histórico Tradicional de Sanet y Negrals
Municipi
SANET Y NEGRALS
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Tipologia
Infraestructures - Assentaments - Asentaments urbans - Centres urbans
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
NHT-BRL
Estat
BRL