Tornar

Iglesia Parroquial de El Salvador y Nuestra Señora de la Salette

Codi
46.14.021-004
Denominació
Iglesia Parroquial de El Salvador y Nuestra Señora de la Salette
Municipi
ALDAIA
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
C/ San Vicente, 63
Ús primitiu
Religiós
Ús actual
Religiós
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.