Tornar

Núcleo Histórico Tradicional

Codi
12.08.064-002
Denominació
Núcleo Histórico Tradicional
Municipi
FUENTES DE AYÓDAR
Comarca
EL ALTO MIJARES
Província
Castelló
Tipologia
Infraestructures - Assentaments - Asentaments urbans - Centres urbans
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Nucli històric tradicional
Estat
BRL
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)