Tornar

Nevera del Pinar del Retor

Codi
12.06.002-007
Denominació
Nevera del Pinar del Retor
Municipi
AÍN
Comarca
LA PLANA BAIXA
Província
Castelló
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Pous de neu
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Espai etnològico d'interés local
Estat
BRL
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)