Tornar

Iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad

Codi
46.09.087-001
Denominació
Iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad
Municipi
CASAS ALTAS
Comarca
EL RINCÓN DE ADEMÚZ
Província
València
Localització
Plaza Serafín Manzano Rubio
Època
S.XVII (1615); S.XIX; S.XX
Ús primitiu
Religioso
Ús actual
Religioso
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.