Tornar

Iglesia de la Santa Cruz (antigua mezquita del Arrabal)

Codi
46.10.106-014
Denominació
Iglesia de la Santa Cruz (antigua mezquita del Arrabal)
Altra denominació
Ermita de Santa Cruz
Municipi
CHELVA
Comarca
LA SERRANÍA
Província
València
Localització
Plaza Santa Cruz, 29
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Inscrit D)
Modalitat
Declaración CH Chelva. Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.