Tornar

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen

Codi
46.11.116-001
Denominació
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen
Municipi
ELIANA (L')
Comarca
EL CAMP DE TÚRIA
Província
València
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)