Tornar

Masía Fortificada Torre de la Regenta

Codi
12.06.901-002
Denominació
Masía Fortificada Torre de la Regenta
Municipi
ALQUERIES (LES)
Comarca
LA PLANA BAIXA
Província
Castelló
Localització
Límite del término municipal de Alquerías del Niño Perdido junto al de Burriana
Ús primitiu
Defensiu
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Edificis agrícoles o residencialss fortificats
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Primera
Classificació
Béns immobles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Anotació Ministeri
68
Data anotació
08/02/10
Dades de l'entorn de protecció
Tipus de delimitació
Genèric

Es troba en el límit del terme municipal de les Alqueries al costat del de Borriana, entre camps de cultiu destinats al cultiu de cítrics. Segons Norberto Mesado aquesta torre va poder ser una torre avançada per a la defensa de Borriana, igual que va poder haver sigut per l'Est la torre de Calatrava i pel Nord-est la de Vinarragell. En el segle XIII va ser un Rafal denominat Daimús. En el segle XVI va pertànyer al regent del Suprem Consell d'Aragó Juan de Sentís (1570). Amb la seua defunció va passar a la seua esposa La Regenta. La torre mesura 5,10 m per 6,70 de planta aconseguint una altura de 11,10 m. Consta de planta baixa, dos pisos alts amb sageteres i terrassa emmerletada. La seua porta d'entrada és d'arc de mig punt amb dovelles i es troba situada en el seu costat Sud. Aquesta dona pas a una sala la volta de canó de la qual presenta, al costat del parament Oest una obertura per la qual mitjançant una escala de mà s'accedia a les plantes superiors. Igual que la resta de les torres del terme, va patir en el segle XVII una profunda reestructuració amb la finalitat d'acomodar-la per al seu ús com a habitatge agrícola. A aquest efecte es va afegir al costat del parament Sud un habitatge i es va obrir un portón en el mur de la torre a l'altura de la segona planta per a accedir a aquesta a través d'una nova escala d'obra de paleta, quedant la planta baixa de la torre convertida en cuina i obrint-se en els paraments Sud i Aquest finestres lobulades. Després de 1967 la torre va ser rehabilitada retirant-se un colomar que camuflava els seus merlets. La torre es troba situada en el centre d'un tancat en el qual s'inclou un altre edifici residencial, i la resta de dependències agrícoles, ressaltant el pati empedrat amb el seu pou, enfront del parament Aquest de la torre. Cap a 1900 es va construir una habitació elevada unint l'hastial Nord de la torre amb un altre edifici residencial en el qual s'obria una finestra lobulada igual a l'existent a la torre. Aquest cos ha sigut eliminat en l'actualitat. (C. Pérez-Olagüe)

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.