Tornar

Iglesia Parroquial de San Diego de Alcalá

Codi
46.23.151-001
Denominació
Iglesia Parroquial de San Diego de Alcalá
Altra denominació
Iglesia de San Pedro de Álcala
Municipi
LLOCNOU D'EN FENOLLET
Comarca
LA COSTERA
Província
València
Localització
Plaza de la Iglesia, 8
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.