Tornar

Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol

Codi
46.14.190-001
Denominació
Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol
Municipi
PATERNA
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Pl. del poble, 6
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (en Tramitació)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.