Tornar

Iglesia Parroquial de los Santos Juanes

Codi
46.23.217-001
Denominació
Iglesia Parroquial de los Santos Juanes
Altra denominació
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista
Municipi
ROTGLÀ I CORBERÀ
Comarca
LA COSTERA
Província
València
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.