Tornar

Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol

Codi
46.24.226-001
Denominació
Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol
Municipi
SEMPERE
Comarca
LA VALL D'ALBAIDA
Província
València
Localització
C/ San Pedro s/n
Època
S.XVIII (1794); S.XIX (1814) decoración de la cúpula
Ús primitiu
Religioso
Ús actual
Religioso
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.