Tornar

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Sales

Codi
46.21.235-002
Denominació
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Sales
Altra denominació
Antiguo Convento de Franciscanos
Municipi
SUECA
Comarca
LA RIBERA BAIXA
Província
València
Localització
Plaza del Convento 1 y 2
Època
S.XVIII
Ús primitiu
Conventual
Ús actual
Diocesano
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Convents
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.