Tornar

Colegio de Santo Domingo (Antiguo Convento)

Codi
46.20.257-001
Denominació
Colegio de Santo Domingo (Antiguo Convento)
Altra denominació
Asilo de Santo Domingo (Antiguo Convento)
Municipi
VILLANUEVA DE CASTELLÓN
Comarca
LA RIBERA ALTA
Província
València
Localització
C/ Pintor Ribera, Santo Domingo
Època
S.XIX; S.XX
Ús primitiu
Asistencial
Ús actual
Docente
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Convents
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.