Tornar

Casa en Calle Primo de Rivera, 21

Codi
12.03.089-048
Denominació
Casa en Calle Primo de Rivera, 21
Altra denominació
La Torreta
Municipi
PENÍSCOLA
Comarca
EL BAIX MAESTRAT
Província
Castelló
Localització
C/ Primo de Rivera, 21
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Molins - Molins de vents
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL