Tornar

Monasterio de la Santísima Trinidad. Dominicas

Codi
03.34.099-026
Denominació
Monasterio de la Santísima Trinidad. Dominicas
Altra denominació
Convento e Iglesia de la Trinidad (Dominicas)
Municipi
ORIHUELA
Comarca
EL BAIX SEGURA/ LA VEGA BAJA
Província
Alacant
Localització
Plaza Santísima Trinidad, 5
Època
S.XVI (1580) origen; S.XVIII (1734) iglesia
Ús primitiu
Conventual
Ús actual
Conventual
Estil
Renacimiento
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Monestirs
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.