Tornar

Iglesia Parroquial de San Vicente Ferrer

Codi
12.05.040-009
Denominació
Iglesia Parroquial de San Vicente Ferrer
Municipi
CASTELLÓ DE LA PLANA
Comarca
LA PLANA ALTA
Província
Castelló
Localització
Plaza del Fadrell
Època
S.XVI (1579) convento; S.XVII (1600-1648) iglesia, (1648-1659) claustro, (1661-1688) torre, (1690-1704) capilla del rosario; S.XIX (finales) fachada
Ús primitiu
Religioso
Ús actual
Religioso
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.