Tornar

Asilo de Ancianos Desamparados ( Exconvento de Capuchinos)

Codi
46.23.145-004
Denominació
Asilo de Ancianos Desamparados ( Exconvento de Capuchinos)
Municipi
XÀTIVA
Comarca
LA COSTERA
Província
València
Localització
C/ Capuchinos, 59
Època
S.S.XVII; S.XX
Ús primitiu
Conventual
Ús actual
Asistencial
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Convents
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Se situa este asil en el barri del raval sobre el solar que va ocupar l'antic convent de Caputxins. D'esta anterior edificació es conserva l'església, així com el claustre, el vestíbul i una sala rectangular coberta amb volta de canó. La major part de l'edificació és de nova construcció, havent-se acabat en la dècada dels anys 80.

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.