Tornar

Petril del río Túria (entre los puentes de San José y Puente de la Exposición)

Codi
46.15.250-126
Denominació
Petril del río Túria (entre los puentes de San José y Puente de la Exposición)
Altra denominació
Puentes y Pretiles del Río Túria
Municipi
VALÈNCIA
Comarca
VALÈNCIA
Província
València
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Camins i carreteres - Ponts carreteres
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (en Tramitació)

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble