Tornar

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Sagrado Corazón

Codi
46.15.250-134
Denominació
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Sagrado Corazón
Altra denominació
Iglesia del Antiguo Convento de Santa Catalina de Siena
Municipi
VALÈNCIA
Comarca
VALÈNCIA
Província
València
Localització
C/ Santiago Rusiñol, 28
Època
S.XV (1491)
Ús primitiu
Conventual
Ús actual
Diocesano
Estil
Gótico
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.