Tornar

Iglesia del Castillo de Peñíscola

Codi
12.03.089-007
Denominació
Iglesia del Castillo de Peñíscola
Altra denominació
Basílica de Benedicto XIII
Municipi
PENÍSCOLA
Comarca
EL BAIX MAESTRAT
Província
Castelló
Localització
Plaza de Armas
Ubicació
Dentro CHA
Època
S.XIII
Estil
Románico
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.