Tornar

Ermita del Calvario

Codi
12.03.098-006
Denominació
Ermita del Calvario
Altra denominació
Calvario
Municipi
SALZADELLA (LA)
Comarca
EL BAIX MAESTRAT
Província
Castelló
Localització
C/ Santa Bárbara
Època
S.XVIII (1797) capilla
Ús primitiu
Religioso
Ús actual
Religioso
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Calvaris
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.