Tornar

Casa Fortificada de los Brusca y Creixells

Codi
12.01.080-024
Denominació
Casa Fortificada de los Brusca y Creixells
Municipi
MORELLA
Comarca
ELS PORTS
Província
Castelló
Localització
Junto Ermita de San Pedro Martir de Moll
Ús primitiu
Defensivo
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Edificis agrícoles o residencialss fortificats
Secció
Primera
Clasificació
Bienes inmuebles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Tipus de delimitació
Genérico

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.