Tornar

Tossal de la Cala

Codi
03.31.031-004
Denominació
Tossal de la Cala
Municipi
BENIDORM
Comarca
LA MARINA BAIXA
Província
Alacant
Tipologia
Jaciments arqueològics
Secció
Primera
Clasificació
Bienes inmuebles 1ª
Categoria
Zona arqueològica
Estat
Caducat
Tipus de delimitació
Genérico
Publicacions DOGV
Resolució incoació

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.