Tornar

Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados de Benitandús

Codi
12.06.006-002
Denominació
Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados de Benitandús
Altra denominació
Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados de Benitandús
Municipi
ALCUDIA DE VEO
Comarca
LA PLANA BAIXA
Província
Castelló
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.