Tornar

Convento Franciscano de Santa Catalina

Codi
12.06.084-013
Denominació
Convento Franciscano de Santa Catalina
Municipi
ONDA
Comarca
LA PLANA BAIXA
Província
Castelló
Localització
Sobre un cerro próximo a la ciudad al sur del río Sonella
Època
S. XV; S. XVIII
Ús primitiu
Conventual
Ús actual
Sin Culto
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Convents
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)