Tornar

Dos Chimeneas en la Avenida Catedrático Soler

Codi
03.32.014-122
Denominació
Dos Chimeneas en la Avenida Catedrático Soler
Municipi
ALACANT
Comarca
L'ALACANTÍ
Província
Alacant
Localització
Avda. Catedrático Soler
Època
S.XX (1923)
Ús primitiu
Industrial
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Fumerals
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL

L'eixida sud d'Alacant va tindre des de finals del segle XIX edificis de caràcter industrial que van ser construïts per diverses firmes, comprenien des d'indústries conserveres fins a fils. En esta línia es va construir la ceràmica de Francisco Ramón Borja, de la que hui resten tan sols les dos ximeneres, lògicament fora de servici en l'actualitat. Per la seua situació molt vinculada al paisatge del barri de Benalúa, sector on també va haver-hi una altra, hui destruïda, situada en el quadrant nord-est. La construcció d'esta ceràmica suposa l'exponent per un intent d'industrialització de la ciutat d'Alacant que mai va arribar a progressar. En els primers anys del segle XX es van construir ceràmiques en dos sectors urbans, este de Benalúa i, cap al nord, a un costat i a l'altre de la carretera cap a Sant Vicent. Produïen teules planes que, genèricament, reben la denominació de marselleses; si bé amb lleugeres variacions les que van fabricar i continuen fabricant les ceràmiques locals que continuen l'activitat constituïxen el tipus anomenat alacantines, que són conegudes en el sector de la construcció. Estes teules, de forma òbviament diferent de la corba, caracteritzen les construccions, principalment industrials, que van ser realitzats en les primeres dècades del segle, en timbre imprés en la cara interior de cada peça figuren tant el nom de la ceràmica que els fabricava, com el nom d'Alacant, en quant que lloc de procedència. La conservació d'estes dos ximeneres, com les que encara hi ha en els Ángeles constituïxen importants elements arquitectònics de la memòria col·lectiva d'esta ciutat i els seus habitants. D'altra banda, des del punt de vista plàstic, on intervé la forma, el volum, el color, etc.; sens dubte gaudixen d'indubtable interés, que fan absolutament recomanable la seua conservació i convenient reintegració en la nova trama urbana que es projecta. Les ximeneres es troben situades en terrenys compresos al sud de l'avinguda del Catedràtic Soler, concretament en la prolongació teòrica dels carrers Alberola i arquitecte Guardiola que configuren, al nord de l'esmentada avinguda, la guia de carrers del barri de Benalúa. Es tracta de dos ximeneres de semblants característiques formals i materials, segons el pla de l'arquitecte redactor del projecte, al seu torn reproduït en l'esmentada publicació, l'altura total de les ximeneres és de 24 metres. Consta també la referència relativa a cotes de diversos nivells, 4 metres sobre el nivell del mar, 16 respecte al carrer doctor Soler (com s'anomenava en el moment a l'actual carrer de catedràtic Soler) i 25 respecte a la cota més elevada de l'esmentat barri de Benalúa. Estan realitzades en rajoles ceràmiques, amb predomini dels colors rogencs i terrosos. Les bases són prismàtiques i en elles es troba l'entrada de fums procedent del forn. Per damunt contínua l'esvelt cos que constituïx pròpiament la ximenera de secció horitzontal circular. (S.Varela)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.