Tornar

Capilla de la Purísima Sangre. Museo de Historia

Codi
12.06.082-008
Denominació
Capilla de la Purísima Sangre. Museo de Historia
Altra denominació
Iglesia de la Sangre
Municipi
NULES
Comarca
LA PLANA BAIXA
Província
Castelló
Localització
C/ La Sangre s/n
Època
S.XVI
Ús primitiu
Religioso
Ús actual
Museístico
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.