Tornar

Escudo nobiliario de la muralla

Codi
03.30.128-045
Denominació
Escudo nobiliario de la muralla
Municipi
TEULADA
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
C/ Plaza de la Creu, 6
Tipologia
Escuts - Escuts
Secció
Primera
Classificació
Béns immobles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Anotació Ministeri
R-I-51-0012047
Data anotació
03/04/07
Tipus de delimitació
Delimitat - Delimitació definitiva - Declaració d'entorn
Publicacions DOGV
Resolució entorn de protecció
Delimitació entorn de protecció
Data resolució
07/12/07
Data publicació
11/12/07

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.