Tornar

Ermita de la Santa Cruz

Codi
03.32.014-119
Denominació
Ermita de la Santa Cruz
Municipi
ALACANT
Comarca
L'ALACANTÍ
Província
Alacant
Localització
Barrio de Santa Cruz
Barri
Barrio de Santa Cruz
Època
S.XVIII; S.XIX (1830)
Ús primitiu
Religioso
Ús actual
Religioso
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies - Ermites
Foto Inmueble
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)
Tipus de delimitació
Delimitado - Delimitación Definitiva - Planeamiento Especial Aprobado

L'Ermita de la Santa Cruz està situada en una zona elevada, junt amb la muralla de ponent, en l'àmbit de la torrassa de la Bambolla. Es tracta d'un edifici d'una sola nau de reduïdes dimensions, coberta amb volta de generatriu carpanell. L'accés se situa en un lateral de la nau. La decoració exterior és de caràcter popular com denoten la balustrada que remata la façana l'espadanya, els arquets que formen una xicoteta galeria o l'acabat emblanquinat de la façana L'edifici actual, que segurament s'assenta sobre una antiga mesquita (1258-1271?) data del segle XVIII i va ser reconstruït en 1830. (Catàleg del Pla Especial de Protecció de l'Entorn del Castillo de Santa Bárbara d'Alacant)

Fotos

Foto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.