Tornar

Antiguo Monasterio de Franciscanos (Claustro y elementos circundantes, iglesia y dependencia adjunta)

Codi
03.32.014-123
Denominació
Antiguo Monasterio de Franciscanos (Claustro y elementos circundantes, iglesia y dependencia adjunta)
Municipi
ALACANT
Comarca
L'ALACANTÍ
Província
Alacant
Localització
Benisaudet
Ús primitiu
Religioso
Estil
Arquitectura Medieval
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Monestirs
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

L'Ermita de la Santa Cruz està situada en una zona elevada, junt amb la muralla de ponent, en l'àmbit de la torrassa de la Bambolla. Es tracta d'un edifici d'una sola nau de reduïdes dimensions, coberta amb volta de generatriu carpanell. L'accés se situa en un lateral de la nau. La decoració exterior és de caràcter popular com denoten la balustrada que remata la façana l'espadanya, els arquets que formen una xicoteta galeria o l'acabat emblanquinat de la façana L'edifici actual, que segurament s'assenta sobre una antiga mesquita (1258-1271?) data del segle XVIII i va ser reconstruït en 1830. (Catàleg del Pla Especial de Protecció de l'Entorn del Castillo de Santa Bárbara d'Alacant)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.