Tornar

Tramo de Acueducto Romano

Codi
46.11.202-009
Denominació
Tramo de Acueducto Romano
Municipi
POBLA DE VALLBONA (LA)
Comarca
EL CAMP DE TÚRIA
Província
València
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua - Aqüeductes
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Espai etnològico d'interés local
Estat
BRL