Tornar

Ermita Vieja de San Vicente Ferrer

Codi
46.24.004-008
Denominació
Ermita Vieja de San Vicente Ferrer
Municipi
AGULLENT
Comarca
LA VALL D'ALBAIDA
Província
València
Localització
Subida del Calvario
Època
S.XV
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.