Tornar

Dos lápidas con inscripción de fecha en la muralla

Codi
03.30.128-046
Denominació
Dos lápidas con inscripción de fecha en la muralla
Municipi
TEULADA
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Tipologia
Panells ceràmics
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Primera
Classificació
Béns immobles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Anotació Ministeri
R-I-51-0012048
Data anotació
03/04/07
Dades de l'entorn de protecció
Tipus de delimitació
Delimitat - Delimitació definitiva - Declaració d'entorn Veure delimitació al mapa
Incoació BOE
23/02/07
Data publicació BOE
25/04/08
Publicacions DOGV
Incoación
Declaración
Data disposició
07/12/07
Fecha publicación DOGV
11/12/07

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.