Volver

Caseta de la Neu

Código
1
Denominación
Caseta de la Neu
Municipio
ALMUDAINA
Comarca
EL COMTAT
Provincia
ALICANTE
Ubicación
Carena-vessant N, Sª d'Almudaina
Uso primitivo
Religioso
Uso actual
Sin Culto
Acceso tradicional
Des de l'ermita del Sant Crist i creuant uns bancals, s'inicia el camí que ascendix a l'alt de la serra, on s'hi troba el dipòsit un poc abans d'arribat el cim, junt al camí S'invertix al voltant d'una hora i deu minuts a peu, des d'Almudaina
Edificio instalación
Nevera de planta circular amb pou
Estado contexto
El risc de conservació es baix
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Josep M. Segura Martí
Fecha
10/05/91
Notas
El terrany pertany a un senyor del poble d'Almudaina, però no ha estat possible obtindre la seua filiació
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Vessant pròxima a la carena de la Serra d'Almudaina, amb forts afloraments del substrat calcàri
Alguns rogles de pins. Munt baix
Pou circular excavat al terreny i elevat mitjançant un terraplè desprovist de muret de contenció
No sobresurt actualment la paret del dipòsit per damunt de la superfície exterior, però s'estima la grossària del mur en 1 m
El dipòsit presenta les parets de maçoneria regular amb morter
L'interior conserva un farcit de terres i altres materials de la caiguda o derroc del sostre. Creix des de l'interior un cirer
Diàmetre= 5,65 m.; altura fins el nivell base de les portes= 2,90 m. Capacitat aprox. = 75 m3
Actualment es distingeixen únicament dues portes (nord i oest), que tendrien 1,30 m. d'amplària
El dipòsit s'orienta al nord
No conserva la volta, però s'aprecia l'inici del desenvolupament d'aquesta, la qual seria de maçoneria i de tipus hemisfèrica
Els materials de construcció son pedra calcària de l'entorn
S'aprofita parcialment el desnivell de la vessant nord i part d'una aigüera
Realitzat amb maçoneria regular amb morter

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble