Tornar

Cueva de San Pascual, ermita y entorno (incluye bunker de la guerra civil)

Codi
03.29.088-005
Denominació
Cueva de San Pascual, ermita y entorno (incluye bunker de la guerra civil)
Municipi
MONFORTE DEL CID
Comarca
EL VINALOPÓ MITJÀ/ EL VINALOPÓ MEDIO
Província
Alacant
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.