Volver

Retaule Ceràmic de Sant Miquel Arcàngel

Código
8
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Miquel Arcàngel
Municipio
BENILLOBA
Comarca
EL COMTAT
Provincia
ALICANTE
Localización
C/ Major, 17
Ubicación
Façana casa, esquerra balcó
Uso primitivo
Religioso
Uso actual
Religioso
Fecha construcción
S.XX (?)
Estado contexto
Bó No hi ha cap risc de destrucció
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
José Mª Segura Martí
Fecha
01/10/91
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Sant Miquel damunt del dimoni (d' aspecte humà), el qual apareix gitat de cap per amunt i sobre el foc. El Sant porta a la seua mà esquerra una balança i amb la dreta alça la seua espassa. No té orla. Els colors empleats són: groc, taronja, blau, verd, marró, negre, roig i blanc. Posseix inscripcions : "SAN MIGUEL ARCANGEL" ; (Textos de indulgencias en placas a parte del s.XIX) : "EL EXCMO. É ILMO. Sr. D. MARIANO BARRIO Y / FERNANDEZ ARZOBISPO DE VALENCIA, EN 14 DE / MAYO DE 1863, CONCEDIÓ 80 DIAS DE INDUL- / GENCIA AL QUE CON DEVOCION REZARE UN PA- / DRE NUESTRO, AVE MARIA Y GLORIA PATRI; / DELANTE DE ESTA IMAGEN DEL ARCANGEL / SAN MIGUEL". El panell presenta una banda blau-morat i verd amb una decoració, en la base, d' un ramell de fulles. Junt a aquesta, a la seua dreta, existeix altra placa o peça ceràmica amb el text: "EL Exmo. YLLmo. Y Rmo. S. / Dn. FRAY JOAQUIN COMPANY / ARZOBISPO DE VALENCIA / CONCEDIÓ 80 DIAS DE / INDULGENCIAS A LOS DEVO- / TOS QUE REZAREN UN PA- / DRE NUESTRO Y AVE MA- / RIA DELANTE DE ESTA Sta. YMAGEN". El panell presenta una sanefa realitzada amb filet manganés i banda verd. El retaule té un format vertical de 4x6 peces, amb unes dimensions de 80x120 cms Té un total de 24 peces; les dimensions de cada peça individualitzada és de 20 cms La fornícula presenta un buit rectangular amb marc exterior motlurat. Sense estant.

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.