Volver

Retaule Ceràmic de Santiago Apòstol

Código
12
Denominación
Retaule Ceràmic de Santiago Apòstol
Municipio
BENILLOBA
Comarca
EL COMTAT
Provincia
ALICANTE
Localización
C/ Sant Jaume, 2
Ubicación
Fachada, zona xamfrà
Fecha construcción
Inicis del s.XX
Estado contexto
Bó. No hi ha cap risc de destrucció
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
José Mª Segura Martí.
Fecha
01/10/91
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Figura eqüestre de Santiago. L' Apòstol porta a la seua mà esquerra un estendard i amb la dreta alçar una espassa. Darrere d' ell apareixen quatre soldats amb llances i escuts. Als peus del cavall, quatre infidels gitats i malferits. Sòl amb poca vegetació i cèl clar i net. L' orla té filet blau. Els colors empleats són: groc, taronja, blau, verd fosc, marró, rosa i blanc. Posseix inscripcions : "SANTIAGO APOSTOL" El retaule té un format vertical de 3x4 peces, les quals tenen unes dimensions de 60x80 cms Té un total de 12 peces; les dimensions de cada peça individualitzada és de 20 cms El panell apareix emmarcat amb motlura que en la zona superior configura un frontó triangular. Estant en la base damunt un element curvilini ixent.

Calendario

Fins fa pocs anys es venia festejant al carrer el día de Santiago. Els veïns organitzaven un sopar en comunitat i adornaven i il·luminaven la fornícula del sant.

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.