Volver

Cava de la Font de Sanxo 01

Código
9
Denominación
Cava de la Font de Sanxo 01
Municipio
COCENTAINA
Comarca
EL COMTAT
Provincia
ALICANTE
Ubicación
Vessant E del Montcabrer
Acceso tradicional
Camí de ferradura des de Cocentaina
Nuevo acceso
Fins a 2 km. arriba pista en condicions per a vehícles
Edificio instalación
Nevera de planta circular amb pou
Estado contexto
Derrocada i quasi terraplenada
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Josep M. Segura Martí
Fecha
01/03/91
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Zona d'acusada vessant orientada a NE, amb substrat calcàri
Rogles de pins i carrasques. Munt baix. Zona afectada pels incendis de fa uns anys
A uns 500 m. de la cava s'hi troba la Font de Sanxo, i un poc més dalt existeix un altre dipòsit (tipus ventisquer) que anomenem Cava de la Font de Sanxo II
Nevera de planta circular, sense que resten les parets del pou per damunt del nivell de terra (exterior)
Muret d'anivellament i contenció de terres del terraplé (NNE)
Pou replé de terres en gran part de la seua alçada original
Maçoneria de pedra calcària del terreny, bastida en secà
Diàmetre: 6,30 a 6,60 m.; altària actual: 2,80 m.; capacitat actual aprox. 95 m3
Part del mur (zona N) apareix ocult per hedra
No s'aprecien obertures
No en conserva voltes i trespols
Els materials de construcció i orige son roca calcària de l'entorn
Excavació realitzada aprofitant la vessant
Realitzat amb maçoneria en secà

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble