Volver

Borrera d'Espí

Código
12
Denominación
Borrera d'Espí
Municipio
ALCOI
Comarca
L'ALCOIÀ
Provincia
ALICANTE
Localización
Borrera Espi
Barrio
Molinar
Fecha construcción
Finals s.XVIII
Acceso tradicional
Carretera Molinar
Nuevo acceso
El mateix
Estado contexto
Deteriorat, quasi en roïna El risc de conservació es alt
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Fábricas
Autor
Ramón Molina
Fecha
01/09/91
Notas
En la herencia de Fco. Vitoria Pastor al 1877 es fa constar com a fàbrica de paper amb una superficie de 612 metres quadrats i en 1880 Genaro Vitoria fa una permuta de la seva propieatat per 200 resmes de paper de fumar (1200 pesetes) i 47093 pesetes en metàl.lic, aleshores aquest molí pasa a formar part i integrar-se amb un altre del mateix Joaquin Botella que sembla el va continuar dedicantlo a la fabricació de paper de fumar, fins que al 1910, Antonio Llorens el compra i canvía la fabricació de paper per la de teixits Després de la guerra civil els nous propieataris instal.laren una borrera amb la raó social de "Espi Hermanos S.A." que l'usaren l'edifici fins les darreries dels anys seixanta, restant des d'alsehores abandonat i en proces cada vegade més acelerat de roïna
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Inscrito D)
Modalidad
Declaración Conjunto Histórico Molinar de Alcoy

Respon a la mateixa tipologia que el "dels Arbres" amb la mateixa planta lineal de 3 crugies a mes de que a hores d'ara forma amb aquest altre una mateixa unitat, pero abans no era aixi i per documents grafies s'ha sabut que tenia un pis mes alt, el que ens indica que ha sofert transformacions que ens ho confirma l'existencia de dues finques registrades al mateix lloc i que l'una passa a integrar-se amb un altra
La que avui en dia forma part de l'edifici dels Arbres, la roda hidràulica, pertany a aquesta secció de la fàbrica
Els materials de construcció i orige son la pedra i el carreu.

Se situa en el marge esquerre del riu i és anterior a 1776. Es tracta d'un edifici de planta lineal de tres crugies amb dos nivells, el primer sobre voltes d'aresta i la coberta a dos aigües, amb una àrea de coberta de 342 metres quadrats. Construïda amb pedra de carreu, en la façana sud s'afig un porxe amb pilars de rajola. (E. Simón. Basat en l'informe de R. Molina i J.M. Segura)

Proceso

L'energia utilitzada era hidràulica, vapor, electrica, gasògen A la llista d'Artefactes del Molinar, figura amb un salt de 6.155 m i 1/2 del cabdal Es fa constar una caldera de vapor de 12 HP al 1896. En 1910 s'instalà un motor a gas KORTING de 30 HP, substituit en 1911 per un altre de 50 HP. En 1918 es demana l'instal.lació d'un generador de vapor

Calendario

A la llista de la Associació Patronal de 1935 figura com a fàbrica de draps amb un cens de 10 treballadors, 2 de ells dones

Plano

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.