Volver

Fàbrica Tèxtil del Xurro

Código
39
Denominación
Fàbrica Tèxtil del Xurro
Municipio
ALCOI
Comarca
L'ALCOIÀ
Provincia
ALICANTE
Localización
Pda. Molinar, a la marge esquerra
Barrio
El Xurro o "Raduan"
Época
S.XIX
Uso primitivo
Industrial
Acceso tradicional
Carretera Molinar
Nuevo acceso
El mateix
Estado contexto
Totalment en ruines
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Fábricas
Autor
Ramón Molina
Fecha
01/09/91
Notas
Aquest edifici es va formar sobre uns primitius batans i a finals del s.XIX va ser fabrica de cardar i filar llanes, amb una superficie de 164.5 metres quadrats En 1873 figura a nom de Miguel candela candela i es dedica a cardar i filar llana. En 1908 la raó social "Duran, Verdú i Cia." pareix ser que continuen amb el mateix tipus de fabricació, anys després potser es va dedicar a fabricació de paper i en els seus darrers anys sempre va ser una borrera, fins el seu enderrocament
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Inscrito D)
Modalidad
Declaración Conjunto Histórico Molinar de Alcoy

Edifici que arranca del mateix llit del riu, que defineix i llimita una façana de tres ordens verticals de vans. El primer el formen els vans de mig punt tot i coincidint amb les bovedes del sotan, formant amb els de la primera planta un sol tema. El segon intercala un buit mes en cada va, i el tercer s'identifica amb els terrats de la zona
Degut la seva particular ubicació, la seva planta està adaptada al terreny, resultant un edifici de tipologia indeterminada concordant amb la corba descrita pel riu
Abans del seu enderrocament, la ximeneia que potser li donava el topònim
Les bovedes del sotan a la mateixa altura del llit del riu. Segona descripció: Situada en la margen izquierda del río y construida a finales del siglo XIX. El edificio arranca del lecho del río, que define y limita la fachada de tres ordenes verticales de vanos. El primero formado por vanos de medio punto que coinciden con las bóvedas del sótano. El segundo intercala un hueco en cada vano y el tercero se identifica con las terrazas de la zona. Debido a su particular ubicación, su planta esta adaptada al terreno, resultando un edificio de tipología indeterminada que sigue la curva descrita por el río. (E. Simón. Basado en el informe de R. Molina y J.M. Segura)

Proceso

L'energia utilitzada era la hidràulica, vapor, gas pobre i electrica En els Artefactes del Molinar figura amb un salt de 6.795 m i un cabdal de "Todo" En 1952 s'instal.la un motor de 16 Hp de la casa Stockport per a les epoques d'estiatge del riu. Abans en 1897 caldera semifija. En 1905 caldera 11 metres quadrats i substituir un altra. En 1908 motor a gas pobre de 40 HP

Fotos

Foto Inmueble

Plano

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.