Volver

Molí de Tort

Código
103
Denominación
Molí de Tort
Municipio
ALCOI
Comarca
L'ALCOIÀ
Provincia
ALICANTE
Ubicación
Fabrica de paper "La Nueva"
Barrio
Molinar, a la marge esquerra riu
Acceso tradicional
Carrtera Molinar
Nuevo acceso
El mateix
Estado contexto
Deteriorada a l'exterior, interior ruina risc de conservació alt
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos hidráulicos
Autor
Ramón Molina
Fecha
01/09/91
Notas
Abans de 1842 era bata i edifici hidràulic per a col.locar maquines de cardar, filar i perxar. Enrique Trot Català el transforma en fàbrica de paper, activitat que ja va continuar fins el seu abandonament del que no es pot precisar la seva data, pero que potser fora en la segona dècada del segle XX quant Tort compra uns molins a la vila de Banyeres i trasl.lada alli la seva industria
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Inscrito D)
Modalidad
Declaración Conjunto Histórico Molinar de Alcoy

Aquest edifici está anexe al Moli de la Figuera, amb el que comparteix els sistemes d'alimentació, partició y regulació del cabdal d'aigues i al que esta unit per un llenç de pared per la cara Est
De planta ortotropa formada per una fabrica de maçoneria que le tanca en el seu perimetre, consta de semisotan abovedat i tres pisos d'alçada, ocupant l'edifici i els anexes una superficie de 1.600 metres quadrats
La ximenia adosada a la cara sud es de fuste cuadrangular, rematada amb capitell i construida de rejola
La cora Sud amb la ximeneia asomades al barranc i al segon asut del riu Molinar
Les sequies de regulació i partició del cabdal d'aigua en perfecte estat de conservació
Els materials de construcció i orige son la pedra i la fusta. Segona descripció: Situado en la margen izquierda del río Molinar. Se tienen noticias de que antes de 1842 funcionaba como batán. Está anexo al edificio del Molino de la Foguera, con el que comparte el sistema de alimentación, partición y regulación del caudal de las aguas y al que está unido por un lienzo de pared por la cara Este. Consta de semisótano abovedado y tres pisos, ocupando el edificio y los anexos 1.600 metros cuadrados de superficie. La chimenea adosada a la cara Sur es de forma cuadrangular, rematada por un capitel y construida en ladrillo.
(E. Simón. Basado en el informe de R. Molina y J.M. Segura)

Proceso

La energia utilitzada era la hidràulica i el vapor A la llista d'Artefactes del Molinar, figura amb un cabdal de 1/2 i un salt de 4.300 m Al 1896 es fa constar el funcionament a l'industria de quatre calderes de vapor

Croquis

Foto InmuebleFoto Inmueble

Fotos

Foto Inmueble

Plano

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble