Tornar

Núcleo Histórico Tradicional de Sedaví

Codi
46.16.223-002
Denominació
Núcleo Histórico Tradicional de Sedaví
Municipi
SEDAVÍ
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Tipologia
Infraestructures - Assentaments - Asentaments urbans - Centres urbans
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
NHT-BRL
Estat
BRL