Volver

Cava del Mas d'Altamira

Código
339
Denominación
Cava del Mas d'Altamira
Municipio
ALCOI
Comarca
L'ALCOIÀ
Provincia
ALICANTE
Barrio
Mas d'Altamira i el Pla
Acceso tradicional
Desde el km. 14,5 de la crta. CV-794 Bocairent-Alcoi, per pista forestal al Mas d'Altamira i del Pla, 2,2 km (acces privat) cal deixar el cotxe i fer recorregut a peu, el pou es troba a uns 200 m del Mas al costat dreta de la pista
Edificio instalación
Pou de neu
Estado contexto
El risc de conservació es mitja (pel fet de trobarse dins d'una finca privà)
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Joaquim Soler Alba
Fecha
01/03/07
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

El conjunt esta a la corda SE de la muntanya (del Mas d'Altamira), zona d'antics conreus abandonats, amb pins i alzines. El terreny on s'assenta el dipòsit està inclòs dintre la delimitació de l'ària del Parc Natural de la Serra de Mariola
Es tracta d'un pou de planta circular de 8 m de diàmetre que ha segut excavat a dalt de la corda, molt prop de la pista al Mas del Pla, el dipòsit, conserva en bon estat tota la part nord del mur que arranca des de el fons del pou fins a la coronació a nivell de terra, la altura actual es de
6 metres, però estimen que tindria més, l¿obra del mur es de pedra calcària del entorn travada en sec. Al sud-est i en la part baixa sols queda una resta de mur a la meitat de l¿altura, no es pot esbrinar on estaria la porta d'accés, ja que la resta dels murs de terra estan molt assolats i formen un angle de 45º de pendent en direcció al fons del pou, que està molt reomplit de materials enderrocats del mur, per la qual cosa no podem donar una fondària exacta, el mur te un gruix 0,80 m. Al nord i junt al dipòsit, hi ha un mur de pedra de 7,5 metres de llarg, que configura un espai que podria ser que fora el refugi per als nevaters. Al sud de dipòsit i a uns 6 m hi ha una paret de carreus de pedra que dona límit al talús i que creguem que degué aprofitar-se per a moll de càrrega. Aleshores està colonitzat per pins (pinus halepensis) i alguns exemplars de carrasques (quercus ilex)

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble