Volver

Neveres, Partida de Pla Roig

Código
22
Denominación
Neveres, Partida de Pla Roig
Municipio
BANYERES DE MARIOLA
Comarca
L'ALCOIÀ
Provincia
ALICANTE
Localización
Area de La Pedrera (Pla Roig)
Barrio
La Serreta de la Neu - Les Neveres - La Pedrera - Pla Roig
Acceso tradicional
Des de Banyeres, per l'actual accés al cementeri municipal i urbanització de xalets
Edificio instalación
Nevera amb pou
Estado contexto
En estar terraplenades no hi ha cap risc. No obstant és possible que construesquen algun xalet damunt d'elles
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Josep M. Segura Martí
Fecha
01/05/91
Notas
Per motiu d'estar rafcides de terra, no ens ha estat possible analitzar els dos dipòsits
Foto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Àrea de potents afloraments de substrat calcàri (zona de pedreres per a extraure carreus)
Zona de muntanya amb repoblació de pins. Actualment s'hi troba una urbanització residencial de xalets, el poliesportiu i el cementeri
Propietat privada molt repartida (parcel.les)
Junt als dos dipòsits s'hi trobaven -i encara en resten- unes pedreres per a l'obtenció de carreus i altres pedres per a la construcció, utilitzades des d'antic
Es tractava de dos dipòsits excavats íntegrament a la penya
Sembla que tenien coberta d'obra
Per motiu d'estar terraplenats, ja fa molts anys, no s'han pogut obtindre més informacions
Els materials i el aprofitament del terreny es mediant l'excavació a la penya

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.