Volver

Retaule Ceràmic dels Sants Abdón i Senén, Sants de la Pedra

Código
3
Denominación
Retaule Ceràmic dels Sants Abdón i Senén, Sants de la Pedra
Municipio
CASTALLA
Comarca
L'ALCOIÀ
Provincia
ALICANTE
Localización
Casa de les Piletes
Ubicación
Carretera de Sax. Façana masía
Fecha construcción
Finals s.XIX
Estado contexto
Múltiples peces fragmentades i alguna xicoteta pèrdua i diversos escrostonaments. Destruit parcialment en 1987-88, restant alguns fragments dels cantells. Irrecuperable.
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
José Mª Segura Martí
Fecha
01/02/91
Foto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Damunt de núvols apareixen els Sants de la Pedra; a la dreta Sant Senén i a l' esquerra Sant Abdón. Els dos van tocats per aurèola i corona, mantell d' ermini i capa de color roig. Fons difuminat per núvols. No té orla. Realitzat amb colors com Roget d' Onda, ocres, verd fosc, blau, manganès, sèpia i blanc. Posseix inscripcions : "Stos ABDON Y SENEN" El retaule té un format vertical, amb les següents dimensions: 60 x 80 cms Té un total de 12 peces de 3 x 4; les dimensions de cada peça individualitzada és de 20 cms. La fornícula presenta un buit rectangular obert en la façana, envoltat per una motlura que en la part inferior forma una cornisa. Remat motlurat triangular en la part superior e inferior.

Fotos

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.