Volver

Retaule Ceràmic de Sant Antoni de Pàdua, C/ Sant Antoni 3

Código
5
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Antoni de Pàdua, C/ Sant Antoni 3
Municipio
CASTALLA
Comarca
L'ALCOIÀ
Provincia
ALICANTE
Localización
C/ Sant Antoni, nº 3
Ubicación
Façana casa
Fecha construcción
Principis del s.XIX
Estado contexto
Xicotets escrostonaments als extrems de diverses peces No hi ha cap risc de destrucció.
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
Jose Mª Segura Martí
Fecha
01/02/91
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

El Sant apareix amb hàbit de color blau, semiagenollat entre núvols. El Jesuset al seu braç amb l' assutzena a la mà. Junt a ells i damunt de núvols un llibre obert. Fons de núvols delimitats per un feix lluminós. L' orla és lineal. Té dos filets taronja sobre banda de color groc. No té inscripcions. El retaule té un format vertical, amb les següents dimensions: 50 x 60 cms Té un total de 9 peces de 2 y 1/2 x 3 peces; les dimensions de cada peça individualitzada és de 20 cms. La fornicula apareix obrada a línia de façana i emmarcada per una motluura ceràmica de color verd. Estant de marbre blanc.

Calendario

En la decada dels anys quaranta es celebraven festajaments el día de Sant Antoni de Pàdua, els quals consistíen esencialmente en una revetla nocturna.

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.