Volver

Retaule Ceràmic de Sant Blai

Código
7
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Blai
Municipio
CASTALLA
Comarca
L'ALCOIÀ
Provincia
ALICANTE
Localización
C/ Empedrat, nº 16
Ubicación
Façana casa
Fecha construcción
Finals del s.XIX
Estado contexto
Bó. No hi ha cap risc de destrucció.
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
José Mª Segura Martí
Fecha
01/02/91
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Imatge de Sant Blai amb ornament de bisbe. Als seus peus apareix postrat el lleó. Fons de camp amb herba i muntanyes de fons. Cèl de núvols estratificat. L' orla té una lína fosca sobre banda blanca. Motiu geomètric realitzat sobre peces que envolten a les que reprodueixen la imatge. Realitzat amb colors com el groc, crema, blau, verd, roig, negre i blanc. Posseix inscripcions : "SN BLAS Opo Y Mtir" El retaule té un format vertical, amb les següents dimensions: 60 x 80 cms. Té un total de 12 peces de 3 x 4 (incluint les peces de sanefa, que considerem originals al panell); les dimensions de cada peça individualitzada és de 20 cms. La fornícula presenta un xicotet buit rectangular obert sobre la façana de la casa. Bombeta situada a la zona superior.

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.