Volver

Retaule Ceràmic de Sant Francesc de Paula, C/ Sant Roc 8

Código
10
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Francesc de Paula, C/ Sant Roc 8
Municipio
CASTALLA
Comarca
L'ALCOIÀ
Provincia
ALICANTE
Localización
C/ San Roc, nº 8
Ubicación
Façana vivenda.
Fecha construcción
Finals del s.XIX
Estado contexto
Bó. No hi ha cap risc de destrucció.
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
José Mª Segura Martí
Fecha
01/02/91
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

El Sant apareix amb hàbit i caputxa. Mitra al sòl i paisatge amb camp, muntanyes de fons, una església i cèl difuminat de tons pastís. Disc estrellat amb anagrama "CHA / RI / TAS" No té orla. Realitzat amb colors com negre encrostonat, blau fosc, verd fosc, ocre, groc, manganès, roig diluit i blanc. Posseix inscripcions : "SN FRANCISCO DE PAULA" El retaule té un format vertical, amb les següents dimensions: 60 x 80 cms. Té un total de 12 peces de 3 x 4 peces; les dimensions de cada peça individualitzada és de 20 cms. La fornícula presenta un buit rectangular obert en la façana, amb les arestes superiors formant a l' interior una figura motlurada. Motiu ixent en la base de forma trapezoidal.

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.