Volver

Retaule Ceràmic de Sant Josep, Pl. de les Eres 6

Código
11
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Josep, Pl. de les Eres 6
Municipio
CASTALLA
Comarca
L'ALCOIÀ
Provincia
ALICANTE
Localización
Plaça de les Eres, nº 6
Ubicación
Façana
Fecha construcción
Finals del s.XIX
Estado contexto
Bó. No hi ha risc de destrucció
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
José Mª Segura Martí
Fecha
01/02/91
Foto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Imatge de Sant Josep amb el Jesuset en braços. L' escena està envoltada de núvols. Dos angelets, un dels quals li subjecta la vara florida. L' orla és lineal verdosa amb extrems interiors en xamfrà. Realitzat amb colors com: groc, ocre, blau, sèpia, blau-morat, verd rosa i blanc. La corona està realitzada amb aresta. Posseix inscripcions : "PATRIARCA, SN JOSE" El retaule té un format vertical, amb les següents dimensions: 60 x 80 cms. Té un total de 12 peces de 3 x 4; les dimensions de cada peça individualitzda és de 20 cms. La fornícula presenta como el taulell està obrat a línia de façana. En la zona superior apareix una aplicació ornamental de guix de forma semicircular, amb rosetó central. A la base una repisa a mode de permòdol motlurat.

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.